Duurzame frisse school

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Schoolgebouwen kenmerken zich door een zeer intensief gebruik van de ruimte gedurende beperkte delen van de dag en het jaar. Er maken zeer veel mensen gebruik van hetzelfde oppervlak.

Hiermee behoort een schoolgebouw tot de meest intensief gebruikte bouwsoorten. Dat maakt dat de oplossingen voor een school volgens het passiefconcept afwijkt van die voor andere gebouwtypes met een meer gelijkmatig gebruik.

  • School Oudega

Bij een gezond en duurzaam gebouw komt heel wat kijken. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de kinderen en het personeel en er zijn ook veel factoren die bepalen hoe duurzaam een gebouw is. Globaal gaat het op het volgende:

Gezondheid:

  • De luchtkwaliteit in een gebouw word beïnvloed door de aanwezigheid van mensen en stoffen die vrijkomen uit materialen en apparatuur. Door goed te ventileren kan de luchtkwaliteit op een goed niveau blijven.
  • Thermisch comfort. Hierbij gaat het om een aangename temperatuur in zowel de winter als de zomer. Daarnaast moet tocht voorkomen worden.
  • Visueel comfort. Hierbij gaat het om de toetreding van daglicht, het gebruik van kunstlicht, de zichtbaarheid van (digitale) schoolborden en zonwering.
  • Akoestisch comfort. Hierbij gaat het om het voorkomen van geluidsoverlast, als gevolg van installaties, tussen verschillende groepen, van buiten en het voorkomen van te veel galm.
  • Een lage luchtvochtigheid kan in combinatie met stof leiden tot klachten aan de luchtwegen, een hoge luchtvochtigheid kan tot schimmelvorming leiden. Ideaal is een relatieve luchtvochtigheid tussen de 30% en 70%.

Duurzame ontwikkeling:

  • Minimaliseren van het energieverbruik en het gebruik van energie uit duurzame bronnen.
  • Duurzame materialen, bijvoorbeeld secundaire grondstoffen, natuurlijke materialen en herbruikbare materialen.
  • Gebouw ontwerp. Zorgen dat het gebouw flexibel is en op meerdere manieren (en daardoor efficiënt) gebruikt kan worden en in de toekomst aangepast kan worden als dat nodig is.
  • Gebruik, beheer en onderhoud. Gebruikers bepalen voor een groot deel hoe duurzaam en gezond een gebouw in werkelijkheid is. Een juist gebruik van de verwarming, voldoende ventilatie, deze keuzes worden door de gebruikers gemaakt.

Onderhoud en beheer zijn nodig om er voor te zorgen dat installaties op de juiste wijze zijn ingeregeld, regelmatig worden schoongemaakt en onderdelen tijdig worden vervangen.

Voor meer info over frisse scholen verwijzen wij u naar onderstaande link:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/frisse-scholen?gclid=CMPB5qeU1cQCFQgOwwodlycAHQ