Energiezuinige en frisse scholen

Frisse school

Schoolgebouwen kenmerken zich door een zeer intensief gebruik van de ruimte gedurende beperkte delen van de dag en het jaar. Er maken zeer veel mensen gebruik van hetzelfde oppervlak.

Hiermee behoort een schoolgebouw tot de meest intensief gebruikte bouwsoorten. Dat maakt dat de oplossingen voor een school volgens het passiefconcept afwijkt van die voor andere gebouwtypes met een meer gelijkmatig gebruik.

Passiefhuisconcept

Bij bouwen conform het passiefhuisconcept worden geen voorwaarden aan het ontwerp gesteld, maar streeft men naar een goede bouwkwaliteit en een zeer comfortabel en gezond gebouw.

Bron: SBR