Utiliteit

Verf-en spuithallen voor de watersport, scholen, opslagloodsen, ligboxenstallen, maneges en andersoortige bedrijfsgebouwen behoren ook tot ons “bouwpakket”. Hierin heeft Bouwbedijf Leenstra een naam tot in de wijde omgeving.

De complexiteit en de variatie maken elk project tot een bijzondere klus, die om een specifieke aanpak vraagt. Per project bekijken we welke mensen we inzetten om een optimaal resultaat te realiseren.

  • Veenstra`s Vishal Heeg
  • Bedrijfsruimte Kampen
  • Ligboxstal Gaastmeer
  • Nieuwbouw Hotel Amsterdam
  • School Oudega
  • Toiletgebouw Gaastmeer
  • Ligboxstal Terschelling
  • Uitbreiding ligboxstal Heeg
  • Woning met stal Exmorra
  • Bedrijfswoning met loods Heeg