Restauratie

Bij restauratie of renovatie is vaak sprake van monumentale gebouwen die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

Het is duidelijk, dat het restaureren of renoveren van deze oude panden specialistische kennis en vaardigheden vereist van zowel onze medewerkers op kantoor als van degenen die het werk ter plaatse moeten uitvoeren.

Wij beschikken over dergelijke vaardige en kundige medewerkers. Daarnaast zijn de externe contacten met specialisten van groot belang voor het resultaat van monumentale projecten.

Al met al beschikken wij over een team dat garant staat voor het in volle glorie herstellen van monumentale panden.

In 2015 hebben wij een restauratie van een monumentaal pand in Sneek mogen uitvoeren.

De door ons uitgevoerde restauratie is bekroond met de “kleine bouwprijs”.

Hiernaast een aantal foto’s van de oorspronkelijke situatie en het eindresultaat: