Utiliteit

Verf-en spuithallen voor de watersport, scholen, opslagloodsen, ligboxenstallen, maneges en andersoortige bedrijfsgebouwen behoren ook tot ons “bouwpakket”. Hierin heeft Bouwbedijf Leenstra een naam tot in de wijde omgeving.

De complexiteit en de variatie maken elk project tot een bijzondere klus, die om een specifieke aanpak vraagt. Per project bekijken we welke mensen we inzetten om een optimaal resultaat te realiseren.

Voor onze opdrachtgevers hebben wij al vele mooie projecten mogen uitvoeren.

Een bijzonder project was de duurzame frisse school in Oudega.

Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort.

Schoolgebouwen kenmerken zich door een zeer intensief gebruik van de ruimte gedurende beperkte delen van de dag en het jaar. Er maken zeer veel mensen gebruik van hetzelfde oppervlak.

Hiermee behoort een schoolgebouw tot de meest intensief gebruikte bouwsoorten. Dat maakt dat de oplossingen voor een school volgens het passiefconcept afwijkt van die voor andere gebouwtypes met een meer gelijkmatig gebruik.

Hieronder ziet u een selectie van de projecten die wij hebben uitgevoerd:

  • Veenstra`s Vishal Heeg
  • Bedrijfsruimte Kampen
  • Ligboxstal Gaastmeer
  • Nieuwbouw Hotel Amsterdam
  • School Oudega
  • Toiletgebouw Gaastmeer
  • Ligboxstal Terschelling
  • Uitbreiding ligboxstal Heeg
  • Woning met stal Exmorra
  • Bedrijfswoning met loods Heeg